Miehet 105 kg

1. Petri Kuosma, 310 kg

Petrin paino: 104,65 kg
Paikka: Kaunas
Pvm: 20.05.2013    

2. Sami Heino, 277,5 kg

Samin paino: 104,2 kg
Paikka: Helsinki
Pvm: 4.3.2012