Vastuunrajoitus

Penkkipunnerrus.fi ja kaikki sen sisällöntuottajat, osalliset tai yhteistyökumppanit eivät ota mitään vastuuta Sivuston vinkkien, ohjeiden tai neuvojen aiheuttamista fyysisistä, henkisistä, rahallisista eikä muista välillisistä vahingoista. Jokainen lukija ottaa itse vastuun ohjeiden saattamisesta käytäntöön. Sivuston tekijät eivät ole millään tavalla vastuusssa ohjeiden oikeellisuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä eikä sisällön soveltumisesta johonkin tiettyyn tarkoitukseen. 

Mitään osaa sivustolla esiintyvistä sisällöistä ei saa kopioida omaan käyttöön ilman erillistä lupaa. 

Penkkipunnerrus.fi ei vastaa käyttäjien välisen viestinnän tai toiminnan toisille käyttäjille mahdollisesti aiheuttamista haitoista tai vahingoista. Sivustolla tapahtuva Käyttäjien välinen viestintä kommenttien kautta tai epäsuorasti, on käyttäjien omalla vastuulla.